بررسی جایگاه کلمات کلیدی در گوگل و جایگاه سایت در نتایج گوگل

آنالیز سئو سایت و چکاپ سئو آنلاین سایت به صورت رایگان با ابزار سئوباز

بررسی جایگاه کلمات کلیدی و سایت در نتایج گوگل


آدرس سایت را وارد نمایید :


کلمات کلیدی را وارد کنید (هر کلمه در یک سطر) :


تعداد کل سطر ها برای بررسی نتیجه :

 


هر کلمه کلیدی در یک سطر مانند نمونه زیر.

:
keyword1
keyword2
keyword3در حال پردازش...

بررسی جایگاه کلمات کلیدی و سایت در نتایج گوگل

ابزاری برای تعیین جایگاه و رتبه سایت در بین رقبا در نتایج جستوجو گوگل

ابزار بررسی جایگاه کلمات کلیدی

با این ابزار به راحتی میتوانید در 200 نتیجه اول گوگل بفهمید که در هر کلمه کلیدی سایتتان به کدام صفحه رسیده است و تغییرات سئو را نسبت به آنالیز  جایگاه سایت و کلمه کلیدی اعمال نمایید.catgram